رادیاتورهای وانت کارا 1700 (CARA)

رادیاتور آب، رادیاتور بخاری، رادیاتور کولر وانت کارا 1700 (CARA) موجود است. شیلنگ کوتاه و بلند بخاری، شیلنگ بالا و پایین آب، ترموستات، واتر پمپ، کمپرسور، کندانسور می باشد.

 

آرتون