رادیاتورهای وانت کارا 2000 (CARA)

رادیاتور بخاری، رادیاتور کولر، رادیاتور آب وانت کارا 2000 (CARA) موجود است. شیلنگ بالا و پایین رادیاتور آب، شیلنگ کوتاه و بلند بخاری، ترموستات، واتر پمپ، فن رادیاتور می باشد.

 

آرتون